ruen

Договір оферти

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР НА ПРОДАЖ ТОВАРІВ

Даний Договір має характер публічної оферти згідно з чинним законодавством України,

1. Терміни та визначення

Продавець — ФІЗИЧНА ОСОБОА ПІДПРИЄМЕЦЬ Марусик Д. О., зареєстрована за адресою: 09100, м. Біла Церква, вул. Княгині Ольги 15/242, ІПН 3208800948
Клієнт — фізична особа, яка досягла 18­річного віку і є повністю дієздатною, що має намір здійснити покупку товарів, які представлені на сайті www.soonstore.cc (в подальшому іменований — «Сайт») і належать Продавцю.

Товар — матеріальний об’єкт, виставлений для продажу на Сайті, щодо якого вказано його ціну, призначення, характеристики та інформацію про наявність.

Замовлення — адресований запит Клієнта до Продавця на продаж обраного товару із зазначенням бажаних характеристик товару та методом його доставки за вказаною Клієнтом адресою.

2. Предмет договору

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору. Текст договору – оферти (далі – Договір) розміщений за адресою: www.soonstore.cc
2.2. Замовляючи Товар через Сайт, Клієнт погоджується з усіма умовами даного Договору.

2.3. Продаж Товару регулюється законодавством України, а саме Законом України «Про захист прав споживачів».
2.4. Датою укладення Договору та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається факт оплати Покупцем Замовлення (надходження на рахунок Продавця коштів за Товар).

2.5. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, чи не знаходиться в суперечці, під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.
2.6. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.7. Продавець має право без попереднього повідомлення вносити зміни в текст даного Договору. Зміни в Договорі вступають в силу після їх публікації на Сайті та застосовуються до будь­якого Замовленню, зробленому після публікації.
2.8. Клієнт погоджується на передачу Продавцю персональних даних (відповідно до умов даного Договору), інформації по Замовленню і погоджується дотримуватися Договору шляхом заповнення граф у відповідних колонках при оформленні Замовлення на Сайті.

2.9. Заповнивши реєстраційну форму, Клієнт підтверджує, що ознайомлений з умовами даного Договору і всі дії, які будуть здійснені Кліентом, не будуть суперечити положенням цього Догвору. 2.10. Продавець і Клієнт ведуть листування за допомогою електронної пошти або оголошень і повідомлень на Сайті Продавця. Клієнт підтверджує, що всі угоди, повідомлення, дані або інша інформація, що надається в електронному вигляді, відповідає законодавчим вимогам, має юридичну силу і прирівнюється до документів, складених в письмовій формі.

2.11. Кліент не має права займатися подальшим продажем будь­якого Товару, придбаного у Продавця. Всі Товари, представлені на Сайті, призначені виключно для покупки і подальшого особистого використання Клієнтом. У разі порушення даного пункту Договору, Клієнт повинен відшкодувати Продавцю усі збитки, пов’язані з порушенням даного пункту Договору.

3. Персональні дані клієнтів

3.1. Продавець має право збирати, зберігати і використовувати такі персональні дані Клієнта:

— Прізвище ім’я по батькові;
— Адреса електронної пошти;
— Номер мобільного телефону;
— Адреса доставки, поштовий індекс;
— Дата народження;
— Покупки і товари;
3.2. Клієнт погоджується з тим, що Продавець має право використовувати персональні дані Клієнта в наступних цілях:
— Повідомлення клієнтам про послуги, новини і рекламні пропозиції Продавця шляхом SMS, електронних повідомлень, поштою, і т.д.
— Надання послуг і клієнтської підтримки на запит клієнта;
3.3.Продавець має право на розголошення персональних даних Клієнтів в наступних випадках: 3.3.1. Отримання Продавцем додаткової згоди Клієнта на надання інформації своїм партнерам, дочірнім компаніям, агентствам (які займаються аналогічною діяльністю) за умови, що останні будуть використовувати таку інформацію, зберігаючи конфіденційність інформації;
3.3.2. Надання інформації правоохоронним та іншим державним органам у відповідь на їх запит, згідно з нормами чинного законодавства України.
3.4. Зареєструвавшись на Сайті, Клієнт надає свою згоду на отримання оновленої інформації.
3.5. Клієнт зобов’язується вносити повну і достовірну інформацію про свої персональні дані на Сайті. У разі виявлення неточностей Клієнт може позбутися можливості захисту своїх прав відповідно до ЗУ «Про захист прав споживачів», зокрема щодо повернення отриманих Товарів, а також несе відповідальність у випадках передбачених Договором.

4. Порядок оформлення замовлення на

4.1. Для розміщення Замовлення Клієнт заповнює обрану хорму для замовлення на Сайті і відправляє її Продавцю. Оформлення Клієнтом Замовлення і подальша передача його до виконання означає достатнє і повне ознайомлення Клієнта з Товаром та з інформацією про нього.
4.2. Після отримання Замовлення, Продавець здійснює обробку Замовлення. Клієнту надсилається підтвердження Замовлення з детальною інформацією щодо Замовлення: номер замовлення, спосіб доставки, остаточна вартість.

4.3. Замовлення вважається прийнятим для виконання після того, як Клієнт отримує електронне повідомлення на адресу електронної пошти, вказану в реєстраційній формі, з підтвердженням факту прийняття Замовлення і після надання уточнюючої інформації щодо Замовлення, а також контактної інформації Продавця.

4.4. У разі, якщо Клієнт вирішить анулювати Замовлення, він повинен зв’язатися зі співробітником Продавця за номером телефону вказаному на Сайті та додатково направити

відповідний електронний лист з детальною інформацією щодо Замовлення на e­mail: info@soonstore.cc
4.5. У разі, якщо Товар не відповідає очікуванням Клієнта, Клієнт має право повернути Товар протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту його отримання від Продавця.

5. Порядок передачі товару

5.1. Доставка замовленого Товару здійснюється по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим протягом трьох робочих днів з моменту здійснення Клієнтом оплати за товар.
5.2. Доставка замовленого Товару проводиться способом, який обирає Клієнт із запропонованих йому варіантів на Сайті.

5.3. Продавець докладає всіх зусиль для дотримання строків доставки, вказаних на Сайті. Однак, затримки доставки можливі внаслідок непередбачуваних обставин поза контролем Продавця (форс­мажор). Продавець інформує Клієнта, у разі виникнення форс­мажорних обставин, і погоджує нові умови поставки шляхом листування по електронній пошті або переговорів по телефону.

5.4. Замовлення вважається виконаним Продавцем в момент фактичної передачі Товарів, що входять до складу Замовлення Клієнта та отримання Клієнтом квитанції з переліком усіх одиниць замовлених Клієнтом.
5.5. Право власності на Товар та пов’язані з ним ризики переходять від Продавця до Клієнта в момент передачі Товару. Підтвердженням переходу права власності на Товар служить підпис Клієнта в накладній (квитанції, реєстр доставки і т.п.), виданої Продавцем, транспортної або кур’єрської компанією.

5.6. Клієнт погоджується, що вартість доставки йому Товару як окремо наданої послуги не підлягає поверненню у випадках, коли клієнт повертає Товар відповідно до положень Закону України «Про захист прав споживачів» і йому повертається виключно оплачена вартість Товару.
5.7. Тільки після повної оплати, Клієнт має право порушити цілісність упаковки Товару та розпоряджатіся Товаром на свій власний розсуд.

6. Ціна та умови оплати товару

6.1. Ціна Товару вказана на Сайті включає вартість доставки Товару, якщо адреса доставки Замовлення знаходиться на території України.
6.2. Продавець має право в односторонньому порядку без попередження змінити ціну на Товар. Однак Продавець не має право змінювати ціну замовленого Товару після того, як Замовлення було прийнято Продавцем, а Клієнт отримав електронне повідомлення, яке підтверджує прийняття Замовлення Продавцем.

6.3. Вартість Товару оплачується в національній валюті України — гривні
6.4. Клієнт може здійснити оплату замовленого Товару за допомогою банківської карти на сайті Продавця в момент розміщення замовлення, або шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Продавця, самостійно або через уповноважену особу.
6.5. Товар, на момент його передачі, повинен бути повністю оплачений Клієнтом.
6.6. До оплати приймаються наступні види банківських карт: Visa і MasterCard.
6.5.3. У разі якщо Замовлення анульоване Клієнтом або відхилене Продавцем, сплачена вартість товару підлягає поверненню протягом 5­10 робочих днів з моменту скасування / відхилення.
6.6. Реквізити Продавця для оплати Товару:
СПД МАРУСИК ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА Код отримувача: 3208800948 Рахунок отримувача: 26007052658785 Назва банку: Ф”РОЗРАХ.ЦЕНТР”ПАТ КБ”ПРИВАТБАНК”,КИЇВ Код Банку (МФО): 320649

7. Гарантійні умови

7.1. За умови дотримання вимог щодо належної експлуатації Товару Клієнтом, Продавець гарантує високу якість Товару протягом терміну гарантії. Термін гарантії на Товар становить 14 календарних днів, якщо інше не встановлено виробником або Продавцем.
7.2. Термін гарантії обчислюється з моменту передачі Товару Клієнту, що вказується у відповідному документі (квитанції).

8. Повернення товару належної якості

8.1. Клієнт має право скасувати Замовлення в будь­який час до моменту здійснення доставки Замовлення.
8.2. Клієнт має право повернути придбаний Товар належної якості протягом 14 календарних днів з моменту отримання Товару. Для цього необхідно повідомити Продавця про намір повернути товар по e­mail та телефоном — необхідно написати листа до служби підтримки Продавця за адресою: info@soonstore.cc Після перевірки запиту Клієнта про повернення Товару, Продавець повинен відправити Клієнту електронне повідомлення­підтвердження.

8.3. Не підлягають обміну / поверненню Товари належної якості, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» від 19.03.1994 р No 172, зокрема:
— Корсетні вироби;

— Панчішні і шкарпеткові товари;

— Ювелірні вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
— Білизна натільна, піжами, халати;
— Купальні костюми.Повернення Товару проводиться:

Повернення товару можливе протягом 14 календарних днів з моменту отримання товару, якщо він не був використаний та зберіг товарний вигляд, наявна початкова упаковка, ярлик і квитанція оплати. У разі того, якщо Ви отримали товар, який відрізняється від замовленого Вами (модель, колір, розмір), магазин оплачує повернення товару. Якщо обраний Вами товар не підійшов – повернення товару клієнт оплачує самостійно. Повернення Повернення здійснюється послугами Нової пошти на відділення No35, 01001 м. Київ, вул. Юліуса Фучика, 3. У поверненні може бути відмовлено, якщо товар був використаний і цілісність його була зіпсована. По додаткову інформацію звертайтеся до нас за адресою info@soonstore.cc та за номер телефону +38(066) 350 95 53.

8.5. При поверненні Товару Клієнт зобов’язаний мати такі документи: копію документа, який засвідчує факт оплати грошових коштів за Товар; письмову заяву про повернення Товару із зазначенням найменування Товару, артикулу, вартості Товару, номер і дату документа, який засвідчує придбання Товару, об’єктивні причини повернення, паспортні дані з вказаним способом повернення грошових коштів (банківський рахунок з усіма необхідними реквізитами або реквізити для оформлення поштового переказу).

8.6. У разі ненадання одного із зазначених у п. 8.5. документів, Продавець не зобов’язаний приймати Товар і виконувати вимогу Клієнта пов’язані з поверненням Товару. У таких випадках Продавець також звільняється від обов’язку переслати отриманий від Клієнта Товар як повернення назад на адресу Клієнта.

9. Повернення товару неналежної якості

9.1. Повернення Товару неналежної якості здійснюється протягом встановленого гарантійного терміну в порядку та в строки, встановлені законодавством.
9.2. У разі виявлення недоліків Товару Клієнт має право вимагати:
— Пропорційного зменшення ціни;

— Безкоштовного усунення дефектів Товару в терміни, узгоджені з Клієнтом;
— Відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.
9.3. У разі виявлення протягом гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника Товару або через фальсифікації Товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, Клієнт, в порядку і в терміни, встановлені Законодавством і на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, має право, на свій розсуд, вимагати від Продавця:
— Припинення дії Договору і повернення сплаченої за Товар грошової суми;
— Заміни Товару на такий же, або аналогічний Товар, з числа, наявного у Продавця.

Будь­які з перерахованих вище вимог повинні бути пред’явлені Клієнтом в письмовій формі у вигляді заповненої заяви, яка надсилається за місцезнаходженням Продавця.
9.4. Вимоги Клієнта розглядаються Продавцем тільки за умови надання документа (або його копії), який підтверджує оплату Товару та факт його отримання Клієнтом та документу, який засвідчує особу Клієнта. Продавець не зобов’язаний приймати Товар, отриманий від клієнта без надання вищевказаних документів. Продавець не несе відповідальності за цілісність і збереження такого Товару і не зобов’язаний відправляти його назад Клієнту.

9.5. Будь­які питання, які можуть виникати, Клієнт може задавати шляхом надсилання електронного листа на електронну адресу: info@soonstore.cc
9.6. Вимоги Клієнта не підлягають задоволенню, якщо Продавець доведе, що дефекти Товару виникли внаслідок порушення Клієнтом правил використання Товару або умов його зберігання. 9.7. Претензія Клієнта буде розглянута протягом 7 робочих днів з моменту її отримання.

10. Перерахування грошей за повернутий товар

10.1. Гроші повертаються протягом 5­ти банківських днів з моменту отримання Товару та представлення даних (банківської карти, розрахункового рахунку) на повернення грошових коштів.

11. Інші положення

11.1. Якщо яке­небудь з положень даного Договір визнано недійсним або незаконним, або не може вступити в силу, згідно з чинним законодавством України, таке положення має бути вилучено з Договору та замінено новим положенням, яке максимально відповідає намірам Сторін, при цьому даний Договір не переглядається, не розривається, а інші положення Договору залишаються в силі. Продавець має право в односторонньому порядку змінити умови даного Договору, шляхом публікації його в новій редакції на своєму сайті www.soonstore.cc.

11.2. Сторони даного Договору несуть відповідальність за його невиконання або неналежне виконання згідно з чинним законодавством України.
11.3. Всі суперечки, що виникають з умов даного Договору, вирішуються шляхом ведення переговорів. У разі, якщо Сторони не дійшли згоди щодо спірних моментів, щодо даного Договору, такий спір передається на розгляд суду відповідно до українського законодавства про захист прав споживачів.

11.4. Даний договір є публічною офертою. Відсутність підписаного між сторонами екземпляру Договору на паперовому носії з проставленням підписів обох сторін в разі проведення по ньому фактичної оплати Клієнтом, не є підставою вважати цей Договір не укладеним. Оформлення Замовлення відповідно до умов договору вважається акцептом Клієнта, а проведення оплати Клієнтом — його виконанням.

Останні новини, тенденції та події

Instagram: @soon_store

Обирай реальність яку вдягаєш

Дякуємо за замовлення!

Ми зателефонуэмо вам найближчим часом

Повернутися до магазину
Обирай реальність яку вдягаєш

Дякуємо за повідомлення!

Ми зателефонуэмо вам найближчим часом

Повернутися до магазину